mf logo
Hej, vad letar du efter

Integritetspolicy

Hem » Integritetspolicy

Information om integritetspolicy

När du använder vår hemsida godkänner du automatiskt vår integritetspolicy. Du hittar den här nedanför.
Detta Data Privacy Notice ( ”tillkännagivandet”) gäller för Motion & Fitness i Sverige AB och dess dotterbolag och filialer (”Motion Fitness”, ‘vi’, ‘oss’ eller ‘vår’) när vi behandla personuppgifter för personer som besöker vår hemsida eller kontakta oss för allmänna frågor eller andra ändamål. Skydd av din integritet är väldigt viktigt för oss och vi behandlar personuppgifter i enlighet med detta meddelande och tillämplig lagstiftning, inklusive Allmänna databeskyddsförordningen (2016/679) (”GDPR”) och annan tillämplig nationell datalov i de länder där vi ligger. För mer information om GDPR besök https://gdpr-info.eu.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som vi behandlar:

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, inklusive till exempel behandling av dina personuppgifter för marknadsföring eller när vi annars basera vår behandling av dina personuppgifter på ett legitimt intresse.
Rätt till åtkomst och rättelse: Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller dig. Detta inkluderar t.ex. Rätten att bli informerad om huruvida personuppgifter om dig behandlas, vilka personuppgifter som behandlas, och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras.
Rätt till radering: Du kan också begära att dina personuppgifter raderas om t.ex. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, behandlingen är olaglig, eller personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna uppfylla ett rättsligt krav.
• Rätt till dataportabilitet: Om personuppgifter om dig som du har tillhandahållit behandlas automatiskt med ditt samtycke eller i enlighet med ett avtal mellan dig och oss kan du begära att uppgifterna tillhandahålls i en strukturerad, allmänt använd och maskin- läsbart format och du kan också begära att personuppgifterna överförs till en annan kontroller, om det är tekniskt möjligt.
Rätt att återkalla ditt samtycke: I de fall bearbetningen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till sådan behandling.
Vi överför dina personuppgifter till tredje part under vissa lagliga omständigheter, som anges i detta meddelande, och i vissa fall till ett annat land i det land där du bor eller arbetar. Ett sådant land kan vara beläget utanför EU / EES. Om du har några klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill ha mer information, kontakta oss när som helst på följande e-postadress: info@motionfitness.se. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten myndighet i synnerhet där du bor, arbetar eller där en påstådd överträdelse av GDPR har inträffat. Du hittar den relevanta myndigheten i ditt land här:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via en kontaktformulär, onlinechatt, via telefon eller köp i webbutiken. Uppgifterna som samlas in är de data du tillhandahåller oss, inklusive men inte begränsat till ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, hemadress och / eller kreditkortsinformation. Vidare, när du besöker vår webbplats, tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare genom ”cookies”, inklusive din IP-adress, information om programvara och hårdvara, operativsystem och webbläsartyp och den begärda sidan. Vi samlar också dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer), jobbtitel och annan information som du eller ditt företag har gett oss, om du är anställd eller annan representant för ett företag som har haft eller har ingå ett kommersiellt förhållande med oss eller om du är en enda näringsidkare som har ett kommersiellt förhållande med oss, inklusive hyror (sådana personer nedan kallade ”representanter” och sådana kommersiella samarbetspartners nedan kallade ”kommersiella partners”).

På grund av det faktum att vi har flera dotterbolag och dotterbolag som bedriver verksamhet i andra länder runt om i världen, kan personuppgifterna, beroende på anledningen till dig, kontakta oss, överföras till sådana dotterbolag och dotterbolag. Vi baserar sådan överföring på ett legitimt intresse för att säkerställa en effektiv administration inom Motion Fitness. Se nedan för information om överföring till tredje land.

Vi säljer inte, säljer eller på annat sätt överför eller avslöjar personligt identifierbar information till tredje part, om inte krävs enligt gällande lagar. Vi kan dock överföra data till betrodda leverantörer av tredje part för att de ska tillhandahålla tjänster till oss, hjälpa oss att utveckla vår webbplats eller vårt företag eller hjälpa oss att uppfylla skyldigheter som att leverera beställningar etc. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla De ovan angivna syftet kommer att tillhandahållas dessa leverantörer av tredje part. Alla tredje part leverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga dataprocessoravtal (inklusive konfidentialitetsföretag) och andra avtal som finns mellan oss och våra leverantörer av tredje part och måste genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information.

Vi kommer att dela information med rådgivare och myndigheter om det behövs för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som utgör en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller vid behov enligt gällande lag och i den omfattning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Vi behandlar främst personuppgifter på servrar inom EU / EES. Vi kan dock överföra din information från en plats inom EU / EES. Nivån på informationsskydd i länder utanför EU / EES kan vara lägre än vad som erbjuds inom EES. Vi överför personuppgifter till USA (”USA”), Australien, Kina, Hongkong. När vi överför personuppgifter till något av dessa länder, kommer vi att genomföra lämpliga åtgärder under GDPR för att säkerställa att din personliga information förblir skyddad och säker. [Våra internationella överföringar av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardskyddsklausuler (artikel 46.2 GDPR), https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers- extern-eu / modell-kontrakt-överföring-personuppgifter-tredjeländer_en, och för vissa överföringar till USA, EU-USA Sekretessskydd, (beslut om tillräcklighet, artikel 45 GDPR), https://www.privacyshield.gov/welcome].]

Vi behandlar endast personuppgifter för de ändamål för vilka de samlades in och som anges ovan. Personuppgifterna behandlas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda ändamålet eller enligt vad som krävs enligt gällande EU- eller medlemsstatslagstiftning. För exakta behållningstider för olika typer av personlig information, vänligen kontakta oss genom att använda e-postmeddelandet nedan. Vi tar en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi använder avancerade krypteringsmetoder för att skydda data som överförs via Internet. Tillgång till personuppgifter är begränsad till anställda som ska utföra ett specifikt jobb där de behöver tillgång till uppgifterna. Servrarna som används för att hantera personligt identifierbar information lagras i en säker miljö och tillgången skyddas fysiskt och logiskt.

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och rikta in användarens intressen. Informationen som samlas in är digital informationsinformation, t.ex. geo-location, IP-adress, webbläsartyp, enhetstyp. Du kan välja om du vill acceptera cookies. De flesta webbläsare tillåter kontroll över ovan angivna cookies genom webbläsarinställningarna. Genom att justera din webbläsare kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock leda till att tjänsterna på webbplatsen inte fungerar optimalt. Metoden som används för att blockera cookies beror på vilken webbläsare som används. Rådfråga ”Hjälp” eller motsvarande meny i din webbläsare. Du kan också ofta ändra inställningar i förhållande till en viss typ av cookie. Vår användning av cookies är i allmänhet inte kopplad till personligt identifierbar information på vår webbplats. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookies policy.

Hantering av personlig information
Motion Fitness är personuppgifterna för personuppgifterna för de ovan beskrivna syftena. Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter, kontakta oss på info@motionfitness.se. Du kan även använda den här e-postadressen för att motsätta sig vår behandling, få information om vilken personuppgifter vi behandlar om dig eller för att uppdatera, flytta eller begära radering av dina personuppgifter.

Cookie Policy
Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

1. Användning av cookies och syftet med denna policy

Vad är kakor?
Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. De används i stor utsträckning för att göra webbplatser arbeta, eller arbeta mer effektivt, samt att tillhandahålla webbtjänster och funktioner för användarna. Enligt gällande lagbestämmelser får cookies lagras eller komma åt på din utrustning endast baserat på ditt samtycke, förutom cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna på denna webbplats (”Webbplatsen”). Syftet med denna Cookies Policy är att ge dig nödvändig information om MOTIONFITNESS användning av cookies och lagring av sådana cookies på din enhet när du öppnar MOTIONFITNESS hemsida för att du ska kunna välja om du vill aktivera cookies på din enhet.

Vilka typer av cookies finns det?
Cookies kan vara antingen ”ihållande” cookies eller ”session” -kakor. En ihållande cookie består av en textfil som skickas av en webbserver till en webbläsare, som kommer att lagras av webbläsaren och kommer att vara giltig fram till dess angivna utgångsdatum (om inte användaren raderat före utgångsdatum). En session cookie, å andra sidan, kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen när webbläsaren är stängd. Syftet med användningen av de olika cookiesna beskrivs nedan i denna Cookies policy.

Vad används kakor för?
MOTIONFITNESS delar i allmänhet sina cookies i följande tre kategorier (se tabellerna nedan för mer information om cookies som används på vår hemsida):

Strikt nödvändiga cookies: MOTIONFITNESS använder cookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Cookiesna gör webbplatsen användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra delar av webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan nödvändiga cookies och du kan inte använda alla funktioner på webbplatsen om du väljer att avvisa eller inaktivera en strikt nödvändig cookie. Cookies som anses vara absolut nödvändiga anges i tabellen över första partikakakor nedan.
Prestanda / analys / statistik Kakor: MOTIONFITNESS använder så kallade prestandakakor, till exempel Google Analytics, för att hjälpa oss att förstå hur webbplats besökare interagerar genom att samla in och rapportera information anonymt, till exempel vilka sidor som oftast besöks och eventuella fel som uppstår. Syftet med detta är att utvärdera och förbättra webbplatsens prestanda.
Marknadsföring / Reklamkakor: MOTIONFITNESS använder marknadsföring / reklamkakor för att spåra besökare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerade för den enskilda användaren och därigenom mer värdefulla för våra samarbetsvilliga företag, till exempel utgivare och tredjepartsannonsörer som YouTube och Instagram. Informationen som samlas på webbplatsen kan kombineras med information som har samlats in om dig från andra webbplatser som du har besökt.

2. Förstaparts kakor
Listan nedan förklarar de förstapartskakor vi använder och varför vi använder dem.

prevent_browser_caching_time

_ga
__zlcmid, __zprivacy
woocommerce_cart_hash

3. Cookies från tredje part

Listan nedan förklarar cookies från tredje part vi använder och varför vi använder dem. Dessa cookies ställs in av en tredje part och inte av denna webbplats. Du erbjuds att välja inställningen för cookies när du anger webbplatsen och kan ändra den när som helst genom t.ex. ändrar cookies inställningar i din webbläsare.

Ingen
4. Ändra inställningar för cookie

Hur kan jag kontrollera användningen av cookies eller ta bort dem?

Du kan välja om du vill acceptera cookies. De flesta webbläsare tillåter kontroll över ovan angivna cookies genom webbläsarinställningarna. Genom att justera din webbläsare kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock leda till att tjänsterna på webbplatsen inte fungerar optimalt. Metoden som används för att blockera cookies beror på vilken webbläsare som används. Rådfråga ”Hjälp” eller motsvarande meny i din webbläsare. Om du vill veta mer om cookies, inklusive hur du ser, vilka cookies som har ställts in och hur du hanterar och raderar dem, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Observera att om cookieinställningarna i din webbläsare ändras kan de ovan angivna funktioner som anges i avsnitt 2 och 3 inte vara tillgängliga.

5. Kakor och personuppgifter

Personliga uppgifter som MOTIONFITNESS lagrar om dig kan kopplas till informationen som lagras i och erhållits från session cookies (se relevanta cookies som nämns i tabellen ovan). I den utsträckning som MOTIONFITNESS samlar in eller på annat sätt behandlar personuppgifter med cookies, kommer MOTIONFITNESS att informera dig om detta i vår datasäkerhetsinformation [https://chargestorm.se/integritetspolicy/].

6. Kontakta MOTIONFITNESS

Denna webbplats drivs av Motion Fitness i Sverige AB.
Om du har några frågor om våra cookies eller denna Cookies policy, kontakta oss via e-post till info@motionfitness.se.
För mer detaljerad information om cookies, gå till www.pts.se

“För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.”

”Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.”

Kontakta oss

I Norrköping finns vårt huvudkontor, butik och lager som ständigt fylls på med produkter och reservdelar för att hålla snabba leveranser samt minimera väntatiden för service och reparationer. Har ni frågor eller vill beställa? Tveka inte att kontakta oss!

Kabelvägen, 17
602 10, Norrköping
Sverige
Org.nr: 556752-3880

Sök

Sök snabbt och enkelt efter de produkter du letar efter.

Har du frågor eller funderingar?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor.

Alla Kategorier

Din offertlista är för närvarande tom.

Se alla produkter

Välkommen till Motion&Fitness

Kabelvägen 17
602 10 Norrköping

Prenumerera på Nyhetsbrevet

Fyll i dina uppgifter och prenumerera för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna!