You have no items in your shopping cart.

Monark Cardio Rehab

En stabil överkroppsergometer för mätning av såväl aeroba som anaeroba arbete med överkropp. Ett tun...

Monark Cardio Rehab

En stabil armergometer som uppfyller kraven för konditionstester och arbetsprov med överkroppen. Var...

Monark Ergomedic

En mycket belastningssäker cykel för konditionstester och arbetsprov. Det patenterade viktkorgssyste...

Monark Ergomedic

Världens mest sålda ergometercykel för konditionstest och arbetsprov. Lätt att kalibrera och kontrol...

Monark Ergomedic 839E

En cykel för de krävande sammanhangen, där det ställs stora krav på mätsäkerhet och funktionalitet. ...

Monark LC 7

Perfekt position är viktigt för att en prestation skall nå sitt maximum. Monark LC7 har en helt ny r...

Peak Bike

Nya uppdaterade 894E uppfyller kraven för att mäta explosivitet och acceleration på cykel. Förbättra...